Únor 2012

Poslední večeře

13. února 2012 v 17:35 | najda |  Bůh a jiné záhady

13. 2. 2012 15:30

Dnes mi přišel poštou gobelín - poslední večeře Páně. Když jsem jej rozbalil, zeptala se mně dcera, jestli věřím v Boha. Řekl jsem, že samozřejmě ANO. Každý rozumně uvažující člověk by měl v Boha věřit. Ona připustila, že sice nevěří, ale že je zajímavé, že i nevěřící se k Bohu v určitých situacích obracejí. Zeptala se mně, zda i jim Bůh pomůže. Řekl jsem jí, že samozřejmě že ano. Dokonce si myslím, že nevěřícím pomůže spíše než věřícím, neboť jim chce dokázat, že skutečně existuje a "vyplatí" se v něj věřit. Věřící o tom přesvědčovat nemusí. Ti věří a vědí, že ne vždy musí vyslyšet jejich prosby. Pokud to někdy s prosbou nevyjde, tak to u skutečně věřícího člověka jeho vírou neotřese, neboť ví, že bude mnoho dalších a důležitějších příležitostí, kdy mu Bůh zjeví svoji přízeň. Každá prosba je zkouška. Není-li na ni odpovězeno, pak byla malicherná a nedůležitá. Nebo není Božím záměrem, aby byla prosba vyslyšena.

U nevěřících je to otázka principu. Pakliže jej Bůh vyslyší, ví, že má šanci získat další ovečku do svého stáda, a je tedy pro něj důležité vyslyšet takovouto prosbu.

Ale i v bibli je psáno - blahoslaveni ti, kteří uvěřili a neviděli.

A ještě jedna myšlenka se mi neustále vrací, a to kdykoliv se dívám na nějaké dokumenty, historické polemiky a podobně. Je to myšlenka - mají oči a nevidí, mají uši a neslyší. U některých vědců je to profesionální slepota a hluchota, která jim velí odsunout do stoupy všechny důkazy a náznaky, které by vyvraceli jejich vlastní teze a teorie.