Leden 2011

Nový rok 1987

31. ledna 2011 v 22:23 | najda |  Autorská próza
Tak je tady zase Nový rok. Přišel, nikoho se na nic neptal. Dívám se z okna a mám pocit, že přišel o půl roku dřív. Jak nás ty pocity klamou. Vždyť jsem den po dni sledoval, jak mi starý rok uniká mezi prsty. Jen tu a tam mi z něj něco uvízlo za nehty, a můžu říci, že i to málo je dost, a že to je, nebo bylo, hezké. Člověk není zplnomocněn k tomu, aby si ztěžoval na čas, protože čas ho bohužel neposlouchá. Na přírodu si ztěžovat nechce, protože by si ztěžoval sám na sebe. Vždyť nese nemalou vinu na tom, jak vypadá příroda a děje, kdysi tak zřejmé a jednoznačné, jako je střídání ročních období. ta letošní zima byla zimou v pravém slova smyslu asi tři dny. A to už jí skoro polovina utekla. Začínám
mít dojem, že se země převrací, a že za chvíli budeme protinožci a budeme mít v zimě léto a v létě zimu. Jak romantické. Ovšem jak pro koho. Poslední dobou se mi stále méně líbí slavit Vánoce na blátě, nebo přinejlepším na suchu a Silvestra taktéž. Ani si nedokážete představit ten blbý pocit, když se ráno 1. ledna vzbudíte a zjistíte, že spíte při otevřeném okně a není vám přitom vůbec zima, ba co víc, dokonce jste odkopáni.
Myslím, že v každém novém roce bychom se měli zamyslet nad naším vztahem k přírodě a nad tím, co z toho pro nás plyne. Vždyť jenom pěkné vztahy nepomohou, je třeba konat.

Pokus o anglický song

30. ledna 2011 v 22:21 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
I sing a song who showed me the way
I'm looking for you, so beside me stay
I love you so and wouldn't be one
This song is for you, so don't run!

You say you have a one best girlfriend
When you've been listen to her, so it's the end
You have your reason and so tell me why
You're listening to your friend, she's foolish like sky

She loves you not, and you knot it
She's only envying that you love me
It's so transparent and you don't see it
I'm fool into you and you don't see me

We are one man, only when we're together
We can be happy, today and forever
We can win all and above the world
But only when our hearts don't be cold

You all can think that I'm only the fool
But I can tell you, it's by you stupid rule
Say it about lovers but it isn't right
I tell you the thruth, you're foolish as I

They say that they save the world
I say only - we must save for us love
Without the love can't be the world
So give peace a chance and make love, not war!
This is the way.

1987
(Omlouvám se všem, co umí na rozdíl ode mě anglicky)

Testík

29. ledna 2011 v 22:20 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
Sedli jsme si ke stolu
Vzali jsme si do ruk tužky
Rozdali nám listiny
Na podrobnější informace máte růžky
Jméno, datum, číslo listu
Odpovědi pište pod sebe
Loterie, sazka, sportka
A b c a a c a c b
Krásně se to ale čte
Samá cizí dlouhá slova
Tohle nikam nevede
Nerad bych to dělal znova
Jejda, tohle slovo znám
Mám tu napsat jeho význam
Přečetl jsem a b c
Myslel si, že se v tom vyznám
Zcela logické dohady
Cílevědomě spěji k cíli
V odpovědích mám systém
Ale už mi docházejí síly
Vem si to a jdi s tím pryč
Kéž bych si tak dneska vsadil
První cenu vyhrál bych
Nerad bych někomu radil
Okno - temná komora
Systematizace práce
A a b c b a a
Přinesli své ovoce.

11.12.1987

Balada o partyzánech

28. ledna 2011 v 22:19 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
V příšeří mračen jde voj
Vlajky jsou zplihlé
I čas
S přízraky vedeme boj
Trubky jsou ztichlé
I hlas.
Myšlenek stovky jdou v zmar
Kdo přijde domů
Kdo z nás?

V dálce za záclonou mlh
Skrývá se nepřátel
Pluk
Každý z nás mívá strach
Odkud se ozve
Ten zvuk
Záblesky svítivých střel
Prolétly mlhou
Kampak?

Přítel se do křoví svez'
Stín
mu snad na duši
Pad'
Zakryl ho zdupaný vřes
S hrůzou jsem odtušil
Smrt
V bahně a blátě jsem klek
Nepřítel však
Nepospíchá.

Dál skrývá se za stěnou par
Zdám se být slabý
A stár
Táhnu tu tíhu dál vpřed
Ne tíhu svou
Ale svět
Závoje mlh nad cestou
Klaní se před
Nevěstou.

Smrt v hebkém závoji dýmu
Říká, že svůj patří
K svýmu
Dlouho můj samopal štkal
V mlze se nepřítel
Vzdal
Vracím se k závojům vřesu
Kde přítel Bohu duši
Dal.

V tom vřesu teď klene se hrob
Na něm je kříž
Beze slov
Stovky těchto hrobů jsou
Stovky ptáčat
Nevylétnou
Škoda je truchlivých slov
Za činy čin
Bez zbytečných slov.

1987
(Poněkud laciná balada. Už jsem slyšel lepší.)

Zklamané naděje

27. ledna 2011 v 22:18 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
O zklamaných nadějích už mnohé písně jsou
Mnohá srdce zklamáním se zcela zanesou
Být zklamání kámen, tak z něho mosty jsou
Mosty splněných nadějí beznaděj překlenou.

Zklamání je jako bolest zlá - neutichá
V něm svou smrt už mnohá duše nalezla - co pospíchá
Mnohé lásky příliš brzy povadnou - než rozkvetou
Přátelství se jak domek z karet rozpadnou - nevylétnou.

Naději by každý z nás měl mít - tu svou
Růže by ji měly mít, že nezvadnou - než rozkvetou
Loď, že nepodlehne vichru a bude moci plout
Láska, že se rozvine do sladkých něžných pout.

Zklamání je jako truchlohra - dost přízemní
Naděje je i to, žes lásku uhodla - a jsi s ní
Růže svoji naději má, že zavoní - i přes trní
Obejmout ji a pak ti ji dát - s nadějí.

Že nám láska vytrvá do konce života
Že ten život nezničí žádná slepá hluchota
Že všem lidem v žilách zdravá krev kolotá
Že nám mozky neselžou, natož mozek robota
Že se místo raket vydá láska do světa
Že místo ohně nad námi hejno holubů přelétá.

1987
(Původně text. Dokonce bych si i na melodii vzpomněl, ale byla poněkud jednotvárná.)

Fantazie

26. ledna 2011 v 22:15 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
Filozof se směje
Arealita pláče
Našince to hřeje
To muselo dát práce
Adalo
Za ty peníze, co byste chtěli
Imaginace nejvěrnější
E.T. - domů - odletěli.

1987

Diskriminace

25. ledna 2011 v 22:14 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
Dováděly děti na place
Irodiče se rozhodli utrácet
Sotva však začali šéfa podplácet
Kápli na ně božskou sousedi
Rozumní lidé se neperou
Ikdyž by to bylo příjemnější
Maminka se spřátelila s dcerou
Imigrace ne nejčernější
Nebudou přece chudáci na suchu
Anejsou
Celníci zavřou oči
Eee … drog ten tam nebýt!

1987

Inteligence

24. ledna 2011 v 22:13 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
Ironizující pohled na pravdu
Nahrazující skutečnou realitu
Trochu oxidu olova a dvě rány pod bradu
Elektromobily podporující obezitu
Létat jak motýlek jsi zachtěl člověče
Ikdyž jsi chytrý, tak neblbni
Genový fond ti nepomůže a život ti rychle uteče
Emancipovaný muž se s minulostí neožení
Načež aby si žena vzala vola
Celkem vzato je to vlastně smola
Emancipace? Vlastně jenom zpola.

1987

Smrt

23. ledna 2011 v 22:12 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
Vždycky
Když lidé přivolávají smrt
Padne jí za oběť
Někdo nevinný
Vojevůdcové to vědí
I lidé to vědí
Každý ví
Že to příště
Může být
Zrovna on.

21.1.1987

Licoměrnost

22. ledna 2011 v 22:11 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
Licoměrnost vládne mezi těmi
Kteří si nechají říkat
Naši bližní.
Jen co labutě si mávnou perutěmi
Jednou, dvakrát, třikrát
S červivostí plicní
Je spojena červivost ducha
Který je éterický
Stejně jako vzduch
Který dýcháme.

21.1.1987

Vědecké pojednání

21. ledna 2011 v 22:10 | najda |  Moudra a srandy
21.1.1987

Skripta strojnictví od V Petříčka a kol., str. 181, čl. 14.4 - Řezné síly a výkon při řezání
Upravený výtah

U přímočarého pohlavního pohybu překonává hlavní řeznou sílu stejně velká tažná síla stroje Ft.
Ft=Fz (N)
Výkon na pracovním vřetenu stroje P počítáme z kroutícího momentu Mk, nebo řezné síly F2 (Fo) a otáček n, nebo řezné rychlosti v.
P=Mk.n (kW)
Nebo P=Fz.v (kW)
Vliv vedlejších pohybů a tření se vyjadřuje účinností μ, která u soustružení bývá 70%, u vrtání a frézování 60% a hoblování 35%.

Pozn.1: Při studiu zkuste myslet na soulož a hned vám bude veseleji.
Pozn.2: (plynoucí z textu) Nabádám vás, chcete-li zvýšit účinnost, soustružte! Při tom vašem hoblování jsou příliš velké ztráty!

Pár

20. ledna 2011 v 22:09 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
Pár lásek v srdci
Jež se už ztratily
A jedna skutečná
Která trvá
Pár skvrn na duši
Jež činy zhatily
Myšlenka je věčná
Však málokdy prvá
Pár stránek v notesu
Jež slova pojaly
Tak zbytečná
Tak surová
Tak dravá
Ty myšlenky na lásku
Bez zdvořilostí
Ty myšlenky na lásku
A zapraskání kostí…

20.1.1987

Princip vedoucího

19. ledna 2011 v 22:08 | najda |  Moudra a srandy
Princip vedoucího, který má v oddíle holky od 6 do 14 let. Ty nejstarší se na něj dívají jako na možnou oběť svých pubertálních vášní. Ty prostřední ho berou jako svého bráchu a ty mladší v něm vidí svého otce, učitele, neřku-li Boha všemohoucího a hlavně vševědoucího. Umění je, zvládnout ty nejstarší. S prostředními jako bratr se sestrou vždycky nějak vyjdete, protože umí odpouštět. A ty nejmladší vám také nějakou tu chybičku odpustí. Spíš než ty starší. Pro ty je chyba i to, že s nimi z rozumných důvodů nechcete nic mít.

17.1.1987

Z dopisu segře

18. ledna 2011 v 22:07 | najda |  Něco o mně
15.1.1987

… Je to divné, zima je od toho, aby se na horách lyžovalo, a nakonec to vypadá tak, že je zima, ale lyžovat se nesmí.
Mě osobně se zima strašně líbí. Konečně je sníh a pořádný mráz. Jenomže lidi ve městě jsou strašně zhýčkaní a nesdílejí moji radost. Uklízejí sníh z chodníků, solí, sypou. V létě básní o zimě a když tady je, tak si jí nedovedou vážit, natož ji využít.
Mamka říkala, že ve městě jezdili nějací nadšenci na běžkách.
… Už se moc těším na tvůj dopis. Mám sice co číst, protože pořád kupuji knížky, ale to člověka nepotěší tak, jako dopis od někoho blízkého.
… asi se z té školy brzo zblázním. Přísloví holt mají pravdu. Všeho moc škodí. No a čeho je moc, toho je příliš. Ačkoli je to zajímavější, než pracovat. Jsem lenoch, co?
Moje iluze o životě se ovšem potýkají s tvrdou realitou života, která je tím tvrdší, čím jsem v životě dál, čím do něj hloub pronikám, (doufám, že do něj nezabředám), čím mě život víc pohlcuje. Ačkoliv má i světlé stránky. Sourozence (tebe), přátele (tebe a spol.)
… Budeš mít problém porozumět, někdy poněkud komplikovaným výplodům mého ducha. To je ale způsobeno školou. Člověk díky ní musí přemýšlet a potom zase přemýšlí tolik, že je toho moc a je to strašně komplikované.

Je zima

17. ledna 2011 v 22:05 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
Je zima
Je sníh
Děti se radují
Básníci se radují
Jako děti
Hurá!
Mají o čem psát
Autobus zůstal stát
Tramvaje stojí
Rtuť stojí
Pod bodem mrazu
I úroveň těchhle básní
Je hluboko
Pod bodem mrazu.

20.1.1987

hádanka?

17. ledna 2011 v 13:20 | najda |  Moudra a srandy
Víte proč čte tolik mužů ženské časopisy?

Většinou proto, že na záchodě nic lepšího na čtení nenajdou.

Napsat báseň

16. ledna 2011 v 22:04 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
Napsat báseň
Třeba o sněhu
Však musí mít myšlenku
Když si píšete pro radost
Vždycky se myšlenka najde
Když píšete pro lásku
Bez myšlenky to nejde
Však jakou chtít myšlenku od sněhu
Myšlenku na lásku
Na něhu.

20.1.1987

Ach lásko!

15. ledna 2011 v 22:04 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
Jednou zemřu na zánět slepé lásky
Ó jak je krásné milovat bezhlavě
Líbat tě na ústa
Na tváře
Na vlásky
Hladit tě po tvářích
Po vlasech
Po lásky záplavě
Objímat tě a cítit tvoje tělo
Cítit tvůj dech
Ctít tvoji čest
A lásku
Až k nám už dolehlo volání hvězd
Vyměňte války za lásku!
Dejte se nejhezčí z nejhezčích cest
Zářivou cestou
Z obyčejných oblázků
Kde na mezích
Je obyčejný mech
A milenci pozor!
Trest bude rychlý
Nejhezčí z trestů trest
Meze už vyschly
Och ty jedna nezbednice
Ach lásko!

10.1.1987

Bezvýznamná báseň

14. ledna 2011 v 22:02 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
Bylo nebylo
A kdyby bylo
Stejně je to k ničemu
Brzy bude totiž jaro
Brzy, - sliby chyby
Bude, to každý ví
A v hlavě zraje mu
Bobule sváru.

Bleskově nahradíme zimu
Budeme se radovat jak děti
Bože, to to letí
Byla zima, už je jaro
Bílý dým jde z komínů
Blbost světem jako šipka letí
Byla zima
Byl podzim
Bylo léto
Bude jaro.

Bude
Jak bezvýznamné sdělení.

10.1.1987

Viď, lásko!

13. ledna 2011 v 22:01 | najda |  Autorská poezie 1987 - 1989
Po dnech bohatých
Přišly dny chudé
Ani nevím
Proč nám staří lidé
Lezou na nervy
Jen co si najdou
Nás, jako oběť
Kterou začnou vyslýchat
Nebo do které začnou
Hustit poznatky
Z oboru jim blízkého
A nám vzdáleného
Jenom aby nám dokázali
Že nastupující generace
Je banda blbců
Která nic neví
A nikdy nic nedokáže
Kéž by s takovou vervou
Dokázali mlčet
A místo zdržování
Taky člověku pomoci
Nebýt starších
Určitě bychom se již milovali
Daleko víc
Viď, lásko?

4.1.1987