Listopad 2009

Článek 4.4

29. listopadu 2009 v 20:07 | najda |  Norma pro výběr partnerky
4.4.1 Jak již bylo psáno, mají oba partneři ústa, pomocí kterých se mohou rozumně a v klidu domluvit.
4.4.2 Výše i níže uvedené vlastnosti platí (až na některé výjimky) i pro muže a to bezvýhradně. Je totiž rovnoprávnost a žena nesmí být dokonalým otrokem, zatímco muž je buran a hrubián bez kouska citu a odpovědnosti.
4.4.3 Jakákoliv msta či vydírání se oběma partnerům zakazují.
4.4.4 Přečká-li partnerka s nezkaženou myslí a bez úhony přečtení této normy a odpovídá-li jí v naprosté většině bodů, je to první krok k ideální partnerce. Většina odchylek se ale pozná až časem.

Článek 4.3

28. listopadu 2009 v 20:06 | najda |  Norma pro výběr partnerky
4.3.1 Co se týče milostných radovánek, nebrat partnerovi sexuální výstřelky jako úchylnost, ale jako vítané zpestření. Jen zpestřováním a objevováním nového se oddálí omrzení styků s jednou partnerkou a následná pravděpodobná nevěra. Povolení experimentů v domácím prostředí snižuje riziko, že je bude partner zkoušet někde jinde.
4.3.2 Co se týče drobnějších nuancí při různých zdravotních problémech, je každý parter vybaven ústy, pomocí kterých je možno se domluvit.
4.3.3 Základním předpokladem je schopnost vychovávat vlastní i nevlastní děti a mít ráda ty své stejně jako ty ostatní. To platí především v případě, že partneři již z předešlých vztahů vyvázli s menšími újmami.
4.3.4.1 Napadne-li partnera, že oholí partnerce přirození, navrhne to samé ona jemu. Pak si společně zavzpomínají na léta, kdy ještě nebyli fyzicky vyzrálí. I tato změna přinese nové náboje do života a je možno ji opět více či méně pravidelně navozovat.
4.3.4.2 Manžel tím ztratí touhu po poznávání mladších slečen, či žen, které se takto běžně upravují. Jako náhradu za mladé maso mu může partnerka tuto roli čas od času sama sehrát.
4.3.5.1 Partnerce se zakazuje antikoncepce, jakožto škodlivá. No, popravdě, dneska už je možno tento bod po konzultaci s lékařem či lékárníkem vynechat.
4.3.5.2 Starost o bezpečný sex lze přenechat buď partnerově šikovnosti, partner si to ale moc neužije, tak je potřeba mu to různými triky vynahradit.
4.3.5.3 Jako vhodná metoda se doporučuje kondom. Je to sice jako byste chtěli někoho nakopat do zad přes cihlovou zeď, ale dá se to zvládnout. I zde je dobré, aby partnerka partnerovi čas od času toto nepohodlí kompenzovala jinou sexuální praktikou, která je proti početí bezpečná.
4.3.5.4 Chce-li partnerka otěhotnět, sdělí to partnerovi předem, ne až na poslední chvíli. Vyhne se tak nepříjemnostem.
4.3.5.5 Nesnaží se stihnout všechno za jednu noc. Nechá si něco na příště. Bude-li v sobě tlumit účelně zbytek vášní, může je následně využít při dalším styku.
4.3.5.6 Pokud má partnerka potíže s dosažením orgasmu sdělí partnerovi, co jí dělá dobře a sama ho navede tak, aby k orgasmu dospěla.
4.3.5.7 Předstírání orgasmu vede k psychickým i partnerským problémům.
4.3.6 Nastanou-li osobní či zdravotní problémy, nezapomíná, že existují i sexuální hrátky, při nichž nemusí, ba někdy ani nesmí dojít k pohlavnímu styku, a přesto je jejich průběh i vyvrcholení stejně vzrušující.
4.3.7 Provází-li partnerčino vzrušení neobvyklé jevy - hlasité výkřiky, močení, silné vlhnutí či prudké výstřiky, upozorní na to partnera raději předem.
4.3.8 Před prvním stykem si lze ověřit zda je partnerka zdravá jednoduchým způsobem. Řekněte jí, že máte AIDS. Pokud zůstane, odejděte. Pokud odejde, je pravděpodobně zdravá, ale pochybuji, že se vám podaří ji snadno přesvědčit, že jste jen laškoval.

Článek 4.2

27. listopadu 2009 v 20:06 | najda |  Norma pro výběr partnerky
4.2.1 Svému partnerovi by měla neustále dokazovat, že je jediný, koho má (vyjma rodičů) skutečně ráda, a že si ho váží.
4.2.2 Měla by mu být oporou a dodávat mu odvahu a sebevědomí, kdykoliv to bude potřebovat.
4.2.3 Partnerka by měla opravovat partnerovi mylné domněnky a omyly všeho druhu, a to vše způsobem jemným, taktním a v rámci rovnoprávnosti, nikoliv způsobem poníženým či ponižujícím. Chybu může udělat každý, a od toho jsou dva, aby se vzájemně opravovali a usměrňovali.
4.2.4 V krajní nouzi by měla umět řídit vůz.
4.2.5 Měla by být sečtělá, s touhou alespoň po minimálním sebevzdělání. Měla by se tudíž stále zdokonalovat ve všech svých přednostech a potlačovat své slabosti a chyby.
4.2.6.1 Měla by mít alespoň částečný hudební sluch a absolutní schopnost být partnerovou recenzentkou a odbornou poradkyní, a to proto, že většina mužů tvoří různá díla - manuální, literární, filozofická a jiná. Partnerka by tedy měla být první štací na cestě těchto děl za uznáním a popularitou.
4.2.6.2 Neměla by si v této oblasti dělat z muže srandu, ale naopak mu pomáhat teoreticky i prakticky.
4.2.6.3 Mizerná, či jinak vadná, či extrémní díla by neměla ničit, ale s mužem do detailu rozebrat a pokusit se o jejich vylepšení a uvedení do správného měřítka.
4.2.7.1 Neměla by kouřit (to nesmí), pít notoricky alkohol, fetovat a žvýkat, nebo se věnovat jiným škodlivým činnostem. Neměla by být masochistická.
4.2.7.2 Pití na oslavách není bráno jako vada či nectnost.
4.2.8 Neměla by bát urážlivá a lítostivá, neměla by mít přehnaně ráda zvířata a květiny. Je totiž rozdíl mezi láskou k přírodě a notorickou touhou mít to všechno doma. Pokud chová domácí zvíře, nebo pěstuje kytky, neměly by mít v žádném případě přednost před partnerem a stálé místo v ložnici.
4.2.9 Mužovy urážky či jiné nešvary mu při nejbližší příležitosti nevyčítá ale nenápadně, a přesvědčivě mu ukáže, že se mýlí. Jsou povoleny mírné psychické i fyzické tresty.
4.2.10 Nezavdává též příčinu k hádkám, urážkám, posměchu, nelibosti, fyzickému násilí, žárlivosti apod.
4.2.11 Musí mluvit pravdu. Lhaní používat jen v krajním případě, je-li to bezpodmínečně nutné z důvodů zachování lásky, nebo pro účely příjemného překvapení.
4.2.12 Lež by měla za čas sama odhalit a vysvětlit.
4.2.13 Pokud jde o jakékoliv styky s jinými muži, musí mluvit výhradně pravdu. Styky s jinými ženami se povolují, pokud z toho nekouká muž.
4.2.14 Žena nesmí sledovat odpudivé telenovely, připitomnělé seriály a zoufalé krávy (promiňte - manželky). Tato díle jsou zcela zavádějící, narušují rodinnou pohodu a jsou odtržená od reality. Ženy mají nutkavou tendenci se do podobných seriálů vžívat.
4.2.15 Žena nesmí být notorický uklízeč, který denně vysmýčí dvakrát celý byt, ani opačný extrém libující si v nepořádku.
4.2.16 Žena respektuje mužovu touhu po sportovním vyžití, byť je to spojeno pouze s pasivním sledováním sportovních klání v televizi. Tuto dobu může využít pro nekonečné plkání s kamarádkou u kafe.

Článek 4.1

26. listopadu 2009 v 20:05 | najda |  Norma pro výběr partnerky
4. Psychické vlastnosti

4.1.1 Dívka by měla být normální, ale zdravě praštěná. Oddaná svému partnerovi. Neměla by se příliš očividně a nadšeně bavit s jinými muži, protože by mohl vzniknout názor, že s nimi koketuje. Měla by k nim být spíše odměřená, ne však vysloveně chladná. Neměla by se s nimi dobrovolně či nedobrovolně vodit za ruce a líbat. Návštěvy v jejich bytech se vylučují. Mohlo by dojít ke svádění partnerky, ne-li k jejímu znásilnění.
4.1.2 Partnerka by neměla být příliš hádavá. Hádky by měly vznikat po vzájemné domluvě. Neměla by být uštěpačná a protivná, měla by tyto vlastnosti umět přemoci, být chápavá a ohleduplná.
4.1.3 Pracovitost a vytrvalost je též kladem, stejně jako touha po přírodě a poznávání krás vlasti a života.
4.1.4 Důležitou vlastností je umění vařit, a to nejen rutinně, ale i podle knih a matných vzpomínek na jídla, která vám chutnala.
4.1.5 Vaření v přírodě by mělo být naopak doménou muže a žena by měla při tomto dodávat pouze jemné odstíny kuchařské rutiny.
4.1.6 Nemusí si pamatovat základní data rodiny, od toho máme kalendář.
4.1.7 Žena by měla patřičně dbát o svůj zevnějšek, neměla by se extrémně malovat a česat. Měla by operativně odstraňovat všechny nepříjemné přírodní pachy. Pro muže by měla být neustále pastvou pro oči, ale neměla by tuto pastvu předkládat jiným mužům, a to bez výjimky.
4.1.8.1 Žena by se neměla příliš fintit. Má-li totiž přírodní krásu, které si její partner cení, stačí ji jen trochu podchytit a zdůraznit. Přílišná přeplácanost nepůsobí dobře, přinejmenším na partnera, který by pak mohl propadnout znechucení.
4.1.8.2 Žena by si měla držet pružnost a ladnost svého těla, aby byla stále svůdná.
4.1.8.3 Nesmí to ovšem přehánět. Muž většinou netouží po atletické postavě své ženy, ale po sexappealu, po ladnosti dívčích křivek. Touží-li muž po muskulatuře u ženy, svědčí to o jisté úchylce.
4.1.9 Žena musí umět odhadnout, co jí sluší a nepřehánět to s ozdobností. Budiž jí to ke cti.

Článek 3.1 - 3.6

25. listopadu 2009 v 20:04 | najda |  Norma pro výběr partnerky
3. Oblečení

3.1 Pokrývka hlavy
Libovolná, je-li jí třeba. Nikdy nesmí jít do extrémů. Babiččin šátek pouze kolem krku, nebo až na důchod. Brigadýrka jen u údernic a špičaté klobouky jen u čarodějnic.
3.2 Šál - libovolný, podle vkusu a nálady.
3.3 Celkové oblečení dle módy a vkusu, ale ne výstřední. Kalhoty i sukně mají stejnou váhu. Minisukně splývající s opaskem a nebo jen o málo delší se zakazuje. Výjimečně se připouští při sexuálních hrátkách v soukromí. Rovněž se nedoporučují ušlé kalhoty, coby jev nezdravý.
3.4 Boty módní, ale praktické a pohodlné. V nepohodlných botách a na vysokém podpatku se chození zakazuje, jakož i ve vyšmatlaných důchodkách.
3.5 Spodní prádlo z krepdešínu či z jiné průhledné a vzdušné látky. V létě možno i nahoře bez. Babičkovské bombarďáky a podprsenky nebrat. Žena musí ve spodním prádle vypadat svůdně, nikoliv odpudivě. Prádlo by mělo napovědět jím skrývané tvary vizuálně i manuálně. Šněrovačky a jiné výstřelky se zakazují, stejně jako záměrné zvětšování objemu prsou. Punčocháče pouze v normálních barvách. Barvy extrémně dráždící zrakové nervy cizích mužů se neberou.
3.6 Noční oblečení vůbec žádné, případně lehká průhledná noční košilka. Na noc se až na výjimky jakékoliv spodní prádlo zakazuje, coby neestetický, nehygienický a nezdravý doplněk. Vlasy vždy volně rozpuštěné. Oděv lásky by měl být vždy dobře vyžehlený bez faldů.

Článek 2.1 - 2.10

24. listopadu 2009 v 20:03 | najda |  Norma pro výběr partnerky
2. Módní doplňky

2.1. Ondulace a barvení vlasů
vždy s módou, ne však extrémně. Účesy lidové, ale vkusné mají výhodu. Pozná-li žena vkusnost moderního účesu a barev pro svou osobu, budiž jí to ke cti.
2.2 Barvení očí
Pouze zvýraznění oka, obočí a řas. Umělé řasy se neberou, stejně jako extrémně zmalované oči. Neumí-li dívka oči pouze zvýraznit ku prospěchu krásy, nechť se raději nemaluje. (To platí v této kapitole všeobecně).
2.3 Barvení rtů
Opět pouze zvýraznit tvary v přírodní barvě. Extrémní barvy zničit, bez ohledu na cenu a výrobce.
2.4 Lakování nehtů
stejné jako u bodu 2.3. Lakování nehtů na nohou se netrpí. Ty ať si lakují šlapky a jim podobné.
2.5 Náušnice
Vkusně dle módy. Normální velikosti, v obou uších stejné. Extrémy se neberou, pokud to není žádoucím doplňkem. Používat náušnice na klasickou dírku, nebo klipsy. Náušnice, které dírku zvětšují a protahují nebrat. Drahé náušnice pouze na slavnostní příležitosti. Klasické zlaté, či stříbrné je možno nosit stále.
Několik náušnic v jednom uchu jen pokud to působí esteticky. Žena by neměla připomínat chodící železářství.
2.6 Náhrdelníky
Obyčejný řetízek kolem krku se bere. Větší množství řetízků a řetězů už nikoliv. Drahé náhrdelníky jen na slavnostní příležitosti.
2.7 Náramky
2.7.1 Náramky jako takové - brát pouze vkusné kusy, nikoliv reklamní či extrémní krámy. Jinak postupovat jako s ostatním materiálem.
2.7.2 Hodinky připustit pouze vkusné, dámské. Nikoliv reklamní či pánské, nadměrných velikostí a patvarů či křiklavých barev. Ruka na které se nosí je libovolná.
2.8 Prsteny
Ke stálému nošení jen střídmé kroužky, snubní a svatební. V co nejmenším počtu exemplářů. Nejlépe jen jeden. Jinak platí stejná pravidla jako u ostatních šperků.
2.9 Čelenky
Jen na slavnostní příležitosti, případně na oslavu dne indiánů.
2.10 Ostatní
Řetízky a řetězy kolem břicha, nad kotníky, mezi různými kroužky a podobně se netrpí. Piersing ať je kdekoliv je nežádoucí. Povoleny jsou pouze Priessnitzovy obklady, a to na libovolném místě těla, avšak výhradně v lázních. Netrpí se též řetězy a zámky na genitáliích.

Článek 1.5 - 1.8

23. listopadu 2009 v 20:03 | najda |  Norma pro výběr partnerky
1.5 Krk
Nemělo by se vyskytovat vole ani tukové vrstvy pod bradou. Krk by měl být ladným pokračováním hlavy. Mělo by o něj být též patřičně dbáno.

1.6 Horní končetiny
1.6.1 Ramena sličná a ladná. Atletickou muskulaturu ponechme mužům a dejme přednost dívčí sličnosti. Ramena by měla být oblá, nikoliv hranatá.
1.6.2 Celá končetina by měla být ukázkou ženské ladnosti a jako s takovou by s ní mělo být zacházeno.
1.6.3 Dlaně bez mozolů s hebkou pokožkou. Ruce jako lopaty jsou brány za vadu. Dívčí ručka by měla být protáhlá a měly by na ni ladně navazovat prsty.
1.6.4 Prsty bez revmatických kloubů s podlouhlými nehtovými lůžky. O něco hbitější a pohyblivější, než mužské. Křivice prstů je sice nemoc, za kterou nikdo nemůže, ale je to vada. Odpustitelná je nepřítomnost některého článku prstu následkem úrazu, ovšem všeho s mírou.

1.7 Dolní končetiny
1.7.1 Dlouhé, ladné, štíhlé nožky, ne však zřetelně vyhublé (tzv. kost a kůže). Jinak se končetiny řídí dle postavy.
1.7.2 Chodidlo rostomile malé, bez vad (platfus, křivost). Vadou nejsou nohy ploché.
1.7.3 Stehno i lýtko by mělo být vizitkou dívčí krásy a mělo by být vzrušující se na ně dívat. Ideální jsou nohy spíše rovnější. Extrémní nohy do "X" (tzv. výhybky do pekla) se neberou, pouze výjimečně, nohy do "O" mají jistou úlevu z hlediska praktičnosti, ovšem i zde jsou jisté meze.
1.7.4 Na nohou by se neměly vyskytovat křečové žíly, přebytečné vrstvy tuku, případně nedostatečná svalová tkáň a jiné vady.

1.8 Trup
1.8.1 Záda
1.8.1.1 Páteř rovná s normálním prohnutím, nevybočující, zcela pohyblivá a to víc než u mužů. Obratle by neměly vystupovat víc, než je zdrávo.
1.8.1.2 Lopatky ladně spolupracující s rukama, souměrně uložené.
1.8.1.3 Mateřská znaménka na zádech nejsou brána za vadu, spíše naopak.
1.8.1.4 Sedací svaly tvarově libovolné a velikostí ladící s trupem. Příliš malé jsou nepraktické a příliš velké ke štíhlému tělu jsou neelegantní. V podstatě lze říci, že by mělo být dívku za co chytit, ale nemělo by to být to jediné, za co ji můžete chytit.

1.8.2 Poprsí
Ne příliš veliké, tvarově libovolné. Tzv. "věšáky" se berou pouze v případě krajní nouze, přednost mají stojáčky. Velikost bradavek raději menší (co je malé…). Prsa souměrná, stejná. Při ulehnutí by měla být stále patrná, ale lehce mizející nejsou vadou. Melouny a vaky na vodu nebrat, stejně jako silikony.

1.8.3 Břicho
hladké, rovné, ladně přecházející v boky a v podbřišek. Břicho značky Michelin nebrat.

1.8.4 Genitálie
1.8.4.1 Ochlupení ne příliš rozrostlé, nebylo-li by žádné, není to vada. Mělo by tvořit charakteristický klín a nemělo by se rozrůstat na stehna a břicho.
1.8.4.2 Jinak by mělo být tak akorát. Rozchod nohou je libovolný. Mohou tvořit most, ale mohou k sobě být i přitisklé.
1.8.4.3 Genitálie by měly být chloubou a pýchou ženy, a podle toho by měla vypadat i její starost o ně. Stálému partnerovi by měly být libovolně k nahlédnutí a k líbání (zde je lepší, když ochlupení není).

1.8.5 Celková konzistence trupu
1.8.5.1 Trup štíhlý a to do všech detailů, ne však vychrtlý. Hrozilo by nebezpečí zalehnutí, popíchání se o kosti, nemluvě o ohrožení mateřských funkcí. Bulimie a Anorexie jsou sice krásná jména pro princezny, ale jako životní postoj pro dívku nejsou žádoucí.
1.8.5.2 Trup plnoštíhlý je přijatelný. Děvy očividně tlusté se neberou.


Článek 1.1 - 1.4

22. listopadu 2009 v 20:01 | najda |  Norma pro výběr partnerky
1. Fyzická konzistence

1.1 Výška
1.1.1 Neměla by být vyšší než já, neřku-li, že nesmí být vyšší. Vzhledem k tomu, že moje výška se blíží ke 190 cm, je maximální přípustná výška 182,5 cm bez bot a 185 cm s botama.
1.1.2 Minimální výška je určena spodní hranicí přibližně 150 cm. Partnerka by neměla být asymetrická - asi metr na výšku, asi metr na šířku, asi metrák živé váhy.

1.2. Barva vlasů
Přírodní barva je libovolná, vhodnější je tmavší. Povoleny jsou pouze lehké barevné přelivy, takzvané "nádechy", i to však pouze v jedné přírodní barvě.

1.3. Tvar účesu
1.3.1 Libovolný, přílišná extrémnost se nebere. Rozlišujeme mezi módností a křiklavostí. Ideální je nenápadnost ve všech výše i níže uvedených faktorech, případně slabá nadprůměrnost.
1.3.2 Vlasy mohou být libovolně dlouhé a to po celé hlavě rovnoměrně bez extrémních výstřelků.
1.3.3 Tvarově se nečiní rozdíl mezi vlasy rovnými a kudrnatými, jak uměle tak od přírody, pokud nenastává nežádoucí extrém a pokud není brán tvar, jako zjevná vada krásy.
1.3.4 Přírodnímu tvaru, barvě, účesu i délce vlasů se dává v každém případě přednost.

1.4 Obličej a doplňky
1.4.1 Obličej tvarově libovolný. Ideálem je obličej maximálně souměrný, bez obrovských bradavic, vousů, děr a jizev, nejsou-li zjevně přispívající ke kráse.
1.4.2 Uši velikosti libovolné, pokud možno minimálně odstávající s nezejícími děrami v lalůčcích. Normální dírky na náušnice se berou. Nejlépe uši menší tzv. k pomilování, dle hesla - co je malé, to je milé, které je bráno na zřetel i nadále. Pokud bude možno, jsou požadovány obě uši stejné kvality a souměrného umístění.
1.4.3 Oči libovolné barvy a velikosti s přírodními řasami a obočím, které by nemělo být srostlé u kořene nosu. Slabě zúžené obočí není na škodu. Jako barva se nepovažuje rozdílná barva očí. Přednost mají barvy očí tmavší, působící plnějším dojmem. Zraková vada se nebere v potaz jakožto důsledek vzdělání a civilizovanosti, ovšem pouze tehdy, není-li tato vada i vadou na kráse.
1.4.4 Nos tvarově libovolný, raději menší (tzv. knoflík). Nosy extrémně velké, nebo rozpláclé, či orlí a jiné se neberou. Opět platí zásada - co je malé… Dívky bez nosu, nebo jen s jednou nosní dírkou, či s asymetrickým nosem budou bez diskuze odmítnuty.
1.4.5 Ústa menší, s úzkými, ale plnými a pravidelnými rty. Ideálem je tvorba srdíčka při sešpulení. Ústa od ucha k uchu se neberou, hrozí nebezpečí upovídanosti, nebo nenasytnosti. Při úsměvu by se měly ve tvářích utvářet ďolíčky.
1.4.6 Čelo hladké bez vrásek. Ne moc vysoké, ne moc nízké.
1.4.7 Líce růžové, hladké k zulíbání.
1.4.8 Brada normální, jemně vykrojená. Za vadu se považuje brada směřující ihned od úst ke krku, jakož i opačný extrém - brada vyčnívající před obličej.
1.4.9 Zuby nezažloutlé, pravidelné. Drobné kazy nejsou vadou. Při úsměvu by měly zuby dodat obličeji svěžest a neměly by ničit jeho krásu. Je-li zubní vada zároveň krásná a zdůrazňuje krásu obličeje, není brána jako vada.


Bezmyšlenkovité myšlenky - 741. - 750.

21. listopadu 2009 v 19:56 | najda |  Moudra a srandy
741) Opatřile, ty na mě působíš jak zkratový proud na pojistky, čili neblaze.

742) Jaké asi máme mít vztahy k písemkám? Přátelské!

743) Ten protokol je úplně špatně. Nechci říkat čí je, ale Hnízdo to dobře ví.

744) S vámi si fakt člověk užije a neutratí.

745) Prosím, já jsem byl na záchodě! A cos tam dělal?

746) - Napíšeme si testík.
- Ale néé, vždyť je pátek 13.!
- Ale copak? Třináctého máte také smůlu?

747) Je to jasné? - Ne! - No to jsem rád, že tak rychle chápete.

748) Celý rok nic neděláte, a teď odpočíváte, že?

749) Výtah je na to, aby jezdil maximálně do posledního patra.

750) Tak tímhle vzorem můžeš klamat akorát nepřítele.

Bezmyšlenkovité myšlenky - 731. - 740.

20. listopadu 2009 v 19:55 | najda |  Moudra a srandy
731) Kapitalismus nedoženeme, ani kdyby se otočil a běžel nám vstříc.

732) Zajíc - s mysliveckým svazem na věčné časy.

733) Bezpečné je to pro toho, kdo v onu bezpečnost příliš nevěří.

734) Láska je chtít, manželství - muset.

735) jakákoliv ideologie je v podstatě vždy jen znásilňování v jádru dobrých myšlenek.

736) Myslíš někdy? Ano, nejraději na hřbitově.

737) Nebudu foukat, abych náhodou něco nerozdmýchal.

738) Paragraf za zády, do přechodu daleko.

739) Nevěřte na strašidla, věřte na policajty!

740) Fascinuje mě pomyšlení, že bych byl jediným blbcem na světě.